Artillerie. Genie. Geneeskundige Dienst. OVEB.GEPL AATST. Topograpkiscke Dienst. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Bij de 20e comp. te Makassar, de kap. H. N. Kuijpers. Bij den gew. en plaats, geniedienst in de 2e mil. afd. op Java te Ma- gelang, de le It. C. de Yries. Aan het hoofd van het parc-vaeeinogène te Weltevreden, de dir. off. v. gez. 2e kl. C. D. Schuckink Kool; bij het hosp. te Padang, de off. v. gez. 2e kl. J. D. Enderlé. Bij de 2e opnemingsbrigade ter Sumatra's Westkust, de le It. G. A. F. F. R J. Romswinckel. Bij het leger in Ned.-Indië, in zijnen rang, de le It. R. A. Cornelissen; bii het leger in Nederland, in rang en ouderdom, de 2e It. C. Spat; hij het le "bat. te Banjoe-Biroe, de maj. A. J. D. Pool en te Willem I, de kap. J. Zijlstra; bij het 2e bat., de le It. I. I. Krafft; bh het 4e bat. te Djokdjokarta, de kap. A. J. O. Groeneveld bij het 5e bat., de le It. P. H. van der Wedden en de 2e It. T. Ketjen; bij het 6e bat., de le It. Gr. H. Bodemeijer en de 2e It. F. C. R. de Groot bij het 9e bat., de le It. J. L. C. Anten; bij het 10e bat., de 2e It. G. Ripping bij het 11e bat., de kap. H. P. Willemstijn; bij het 12e bat., de le lt.-adj. R. Maeleod en de le It. C. van Assendelft; bij het 14e bat., de le lts. W. F. A. Lucber en E. G. A. L. ter Haar bij bet 15e bat., de maj. F. P. Sievers, de le It. A. A. J. C. Hoorn en de 2e It. L. M. Eeijh; bij het 16e bat., de le lt.-adj. I. H. M. R. Köhler; bij het 3e dep. bat., de kap. C. H. F. Riesz; bij bet 4e dep. bat. te Padang, do maj. If. A. N. Catenius; bij het garn. bat. van Atjeb en O., de le It. J, P. L. Niesten en de 2 It. W. A. Tromp; bij de garn. comp. van Banka, de le lfc. H. S. de Visser en de 2e lfc. P. K. G. de Bont. Bij de esks. te Salatiga, de ritm. F. D. E. A. I. M. Rudolph; bij bet linkerhalf 4e esk. te Soerabaja, de ritm. Jhr. L; J. de Villeneuve als instructeur der cav. van bet Mangkoe Negoroscbe legioen te Soe rakarta, de ritm. A. von Wolfskeel Reiebenberg. Bij het comm. der art. van Atjeh en O., de 2e It. W. M. A. Hojel bij de 3e comp. te Bandjermasin, de 2e It. I. B. Zon; bij de 12e comp. te Medan, de kap. H. A. F. de Does; bij de 15o eomp. te Willem I, de kap. J. P. de Graaff.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 597