3 Genie. MILITAIRE ADMINISTRATIE. Geneeskundige Dienst. GEDETACHEERD. Infanterie. Cavalerie. HERSTELD. Artillerie. OPGEDRAGEN. Infanterie. Artillerie. Bij den gew. en plaats, geniedienst in de le mil. afd. op Java te Batavia, de 2e It. C. P. IJ. Tuckerman; bij het korps genietroepen te Malang, de 2e It. A. Mollinger; bij het sub. kader te Batavia, de mag. mr. 2e kl (le It.) J. M. Schmitz. Bij de gew. int. in de 2e mil. afd. op Java te Semarang, de 2e It.-kwm. P. A. C. Bolte; bij die van 4tjeh en O., de 2o lt.-kwm. J. IJ Stoltman; bij den raad van adm. der art. en cav. te Batavia, de 2e lt.-kwm. C. P. H. Gravelotte; bij dien van liet 9e bat.., de 2e lt.-kwm. F. A. von Balluseck; bij dien van het 10e bat., de le lt.-kwm. W. A. Nugteren. Bij den gew. en plaats, geneesk. dienst van Atjeh en O., de off. v. gez. le kl. Dr. D. D. Büchler, de off. v. gez. 2e kl. Dr. M. Bueno de Mesqnita en C. J. van Diermen en de tijd. off. v. gez. 2e kl. J. Grodnitsky bij het hosp. te Semarang, de off. van gez. 2e kl. G. P. Swerver; bij het hosp. te Soerabaja, de off. v. gez. 2e kl. L. It. A. J. H. P. F. Littmann; bij het hosp. te Willem I, de off. v. gez. 2e kl. M. Kievit bij het garn. te Klatten, de off. v. gez. 2e kl. M. Hartmann; bij het garn. te Tebing Tinggi, de off. v. gez. 2e kl. J. Schijfsma. Voor den tijd van vijf jaren: bij het leger in Ned.-Indië, de kap. A. Berends en de 2e It. S. C„ Muller en J. A. Kohier; bij het leger in Nederland, de kap. G. P. M. van der Noordaa. Voor den tijd van drie jaren bij het leger in Ned.-Indië, de ritm. C. IJ. van der Mersch; bij het leger in Nederland, de ritrn. W. C. S. van den Brandeler. In activiteit, boven de formatie, de lt.-kol. B. Lamberts. Om naar Nederland terug te keeren, aan den kap. H. G. J. van Hoogstraten. Om naar Nederland terug te keeren, aan den kap. W. J. C. B„ Drooglever Fortuin.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 598