TERUGGEPLAATST. Infanterie. INGETROKKEN. Geneeskundige Dienst. VERLEEND. Generale Staf. Infanterie. Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. ONTSLAGEN. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Geneeskundige Dienst. Op verzoek bij het wapen der inf., de le It. A. A. A. Gaijmans. De overplaatsing bij het hosp. te Padang van den off. v. gez. le kl. Dr. D. D. Büehler. Zes rad. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap. E. K. A. de Neve. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan de 2e lts. I. H. Rutten en H. A. C. W. A. Hahmann; zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap. G. II. M. van Hemert en den le It. C. E. A. H. Eundter. Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap.-kwm. G. de Voogt; nader twee md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap.- kwm. J. D. P. Soeterik. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den off. v. gez. 2e kl. Dr. E. C. H. Brands; nader zes mnd. verlenging van verlof naar Nederland, aan den dir. off. v. gez. 2e kl. A. van der Eist. Op verzoek, eervol, wegens volbrachten diensttijd, onder toekenning van den tit. rang van majoor en met behoud van recht op pensioen, de kap. J. Broos; eervol, ter zake van lichaamsgebreken, het gevolg van verwonding in den strijd bekomen, met toekenning vau pensioen, de lt.-kol. J. H. Heijl. Op verzoek, eervol, wegens volbrachten diensttijd, met behoud van recht op pensioen, de ritm. W. F. A. van de Blocquerij. Eervol, wegens volbrachten diensttijd, met behoud van recht op pen sioen, de kap. J. A. Almerood. Op verzoek, eervol, wegens volbrachten diensttijd, met behoud van Teeht op pensioen, de off. v. gez. le kl. J. Timmermans.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 599