4 - Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. VERGUND. Infanterie. ONTSLAGEN. Infanterie. Artillerie. Geneeskundige Dienst. Nader zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap.-int. C. W. van de Ven. Eader zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den off. v. gez. Ie kl. C. B. Köbke. Aan den len lt. van het Ned. leger J. A. Franken, om wegens ziekte naar Nederland terug te keeren. Op verzoek, eervol, wegens volbr. dienstt., met behoud van recht op pensioen, de maj. H. B. Kennedij van Dam en de kaps. T. Weersma en T. A. van Leer; op verzoek, eervol, ter zake van lichaamsgebreken, niet ontstaan in en door den dienst, met toekenning van pensioen, de kap. F. G. Smits. Op verzoek, eervol, wegens volbr. dienstt., met behoud van recht op pensioen, de kap. J. H. G. Bruijnis. Op verzoek, eervol, wegens volbr. dienstt., met behoud van recht op pensioen, de kolonel, chef over den geneesk. dienst, H. van Lokhorst.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 605