MUTATIEV BIJ HET OFFICIEBSKORPS VAN HET NED.- INHISCH LEBER BEDE EENDE DE MAAND NOVEMBER 1890. BENOEMD. Infanterie. BEVORDERD. Infanterie. Geneeskundige Dienst. GEPLAATST. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Geneeskundige Dienst. Tot rail. comdt. van de Lampongsche districten, de kap. der inf. J. W. van den Broek; tot plaats, adj. te Kota Radja, de le luit. P. Bodemeijer. Tot adjudant van den comdt. der inf. te Magelang, de le luit.-adi. H. W. Houbolt; tot adjudant bij het 2e bat., de le luit. P. A. Zweedijk; tot adjudant bij het garn. bat. van de W.-afd. van Borneo, de le luit. J. A. Oudemans. Tot maj., de kap. A. W. K. ter Beek; tot kap., de le luits. C. F. von Geusau, G. D. van Epen, M. F. Blauw en F. C. Hering. Tot kol., chef over den dienst, de dir. off. van gez. le kl. L. C. A. Rombach; tot dir. off. van gez. 2e kl., de off. van gez. le kl. M. M. Bleekrode en P. Schijff. Bij het 2e bat., de 2e luit. J. J. le Roij bij het 2e dep. bat., de le luit. P. R. de Rochemont; bij het 4e dep. bat. (te Fort de Koek), de kap. G. M. A. Walpot; bij het garn. bat. van Palembang, de le luit. W. J. Suijderhoud. Bij de esks. te Salatiga, de ritm. C. H. van der Merseh. Bij de 2e comp. te Banjoe Biroe, de le luit. M. G. J. Kempers; bij de 15e comp. te Willem I, „de 2e luit. A. van den Bovenkamp. Bij het hosp. te Batavia, de off. van gez. 2e kl. J. A. van Hasselt en de mil. apoth. 2e kl. B. W. Ferguson;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 606