2 OVERGEPL AATST. Departement van Oorlog. Gewestelijke en Plaatselijke Staven. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Genie. bij het hosp. te Magelang, de off. van gez. 2e kl. Dr. K. van Koon; bij het hosp. te Soerakarta, de mil. apoth. Ie kl. J. A. M. Bressier; bij het hosp. te Padang, de mil. apoth. 2e kl. Gr. A. Bar. Bij de Ille afd., de le luit. der art. R. P. Hofland. Als plaats, adjudant te Magelang, de le luit.-adj. K. R. L. Koene. Bij het korps marechaussee, de kap. G. G. J. Notten en de 2e luit. M. Neelmeijer; bij het le bat. (te Soerakarta), de kap. D. A. Okhuijzen; bij het 2e bat., de kap. M. P. Blaauw en de 2e luit. D. Gout; bij het 4e bat. (te Kedong Kebo), de maj. A. W. K. ter Beek, de kap. A. A. van Blommestein en de le luit. J. Koch; bij het 5e bat., de le luit. J. J. Krafft; bij het 6e bat., de le luits. B. J. Eekhout en A. A. A. Gaijmans; bij het 7e bat., de le luit.-adj. P. C. van Baar van Slangenburgh; bij het 12e bat., de kap J. K. Wijmans, de le luit. K. M. de Jager en de 2e luit. J. Spaan; bij het 13e bat., de 2e luit. G. C. Butin Bik; bij het 14e bat., de kap. L. H. Beijer; bij het 2e dep. bat., de le luit J. A. Soetens; bij het garn. bat. van Atjeh en O., do kapts. J. P. Meijer en J. G. Meijies, de le luits. J. M. van den Ende en E. Kroeff en de 2e luits. W. P. Broekman en A. G. Snijders; bij het sub. kader te Batavia, de kap. C. P. von Geusau; bij het sub. kader te Kota Radja, de le luit. A. W. van de Pauwert. Bij der esks. te Salatiga, de le luit. J. A. Prager; bij het rechterhalf. 4e esk. te Atjeh, de le luit. P. A. Schrassert Bert. Als onderconstructeur bij den A. C. W. te Soerabaija, de le luit. H. J. van Dijk; bij de 6e comp. te Atjeh, de le luit. S. C. Meerdink; bij de 10e comp. te Willem I, de 2e luits. R. J. H. Vree en E. van Thiel; bij de 13e comp. te Batavia, de kap. W. Wethmar en de le luit. G. Engelberts bij de 15a comp. te Willem I, de le luit. J. C. E. van Deventer; bij de 18e comp. te Batavia, de kap. J. A. van Cappelle; bij de 19e comp. te Palembang, de kap. C. Schippers; bij de 21e comp. te Banjoe Biroe, de le luit. A. P. Geill bij de 22e comp. te Atjeh, de le luit. G. E. Hoffmann. Bij den gew. en plaats, geniadienst in de 2e mil. afd. op Java te Se- marang, de kap. K. J. Leeflang; bij dien in de 3e mil. afd. op Java te Soerabaja, de 2e luit. P. Tombrink;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 607