3 Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. HERSTELD. Infanterie. INGETROKKEN. Geneeskundige Dienst. VERLEEND. Generale Staf. Infanterie. bij dien van de Z.- en O.- afd. van Borneo te Bandjermasin, de kap. Cr. J. Cassa; bij dien van Atjeh en O., de kap. H. R. de Yries en de 2e luit. E. J. de Rochemont. Bij de gew. int. ia de 2e mil.-afd. op Java te Semarang, de kap.- int. D. Hasselaer; bij die in de 3e mil. afd. op Java te Soerabaja, de kap.-int. A. A. <3. Harting; bij die van Atjeh en O., de 2e luit.-kwm. W. L. Kraal bij den raad van adm. van het 17e bat., cte 2e luit.-kwm. L. J. R. Prins. Bij den gew. en plaats, geneesk. dienst in de le mil. afd. op Java te Batavia, de dir. off. van gez. Ie kl. J. Goslings bij dien van Sumatra's Westkust te Padang, de off. van gez. le kl. A. de Graag bij dien van Sumatra's Oostkust te Medan, de off. van gez. le kl J A. W. Yermeij; bij dien van Amboina en Ternate te Amboina, de dir. off. van gez. 2e kl. M. M. Bleekrode en de off. van gez. le kl. L. Marcus bij het hosp. te Padang, de off. van gez. le kl. Dr. R. F, J. Wijcker- held Bisdom; bjj dat te Oeloe Limau Manis, de off. van gez. le kl. W. F. Y. Sterk bij dat te Semarang, de off. van gez. le kl. Dr. H. Groothoff; bij dat te Willem I, de off. van gez. 2e kl. P. C. I. van Brero bij dat te Magelang, de off. van gez. 2e kl. Dr. W. C. Kersbergen en de mil. apoth. 2e kl. I. Petersen; bij dat te Soerabaja, de mil. apoth. 2e kl. I. H. Hartmann bij dat te Kota Radja, de mil. apoth. 2e kl. C. W. Boudier bij het garn. te Tebing Tinggi, de off. van gez. 2e kl. Dr. A. H. Sissingh. In activiteit boven de formatie, de luit.-kol. A. W. H. Perelaer en de le luits. H. O. W. L. Kramer, W. C. van Deventer en F. W. Snithger. De overplaatsing bij garn. te Tebing Tinggi, van den off. van gez. 2e kl. I. Schijfsma. Een jaar verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap. I. F. Breijer. Twee jaren verlof naar Europa, wegens twaalf jaren onafgebroken dienst in Ned.-Indië, aan den len luit. C. A. van der Bel; zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap. C. A. van Boenen en den 2en luit. I. W. F. Kuijpers;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 608