MUTATIEN HIJ HET OFFICIERSKORPS YAN HET NED.- INDISCH LEGER GEDURENDE DE MAAND DECEMBER 1890. BENOEMD. Infanterie. Infanterie. Geneeskundige Dienst. GEPLAATST. Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Tot adjudant bij het le bat. (Banjoe Biroe), de le It. J. J. Schneider. BEVORDERD. Tot lt.-kol., de majs. J. F. Bruinsma en IT. A. N. Catenius; tot maj., de kaps. IT. F. F. Lutje, II. II. Rink en L. van der Hout; tot kap., de le lts. L. P. F. Schimpf, J. Langenbach, A. C. Dorren- boom en F. P. L. van Driel. Tot dir. off. v. gez. le kl., de dir. off. v. gez. 2e kl. C. D. Sehuckink Kool; tot off. v. gez. le kl., de off. v. gez. 2e kl. H. K. J. van der Bussche. Bij het le bat. (Soerakarta), de 2e It. A. L. C. Grosse; bij het 7e bat., de 2e It. J. Wolf; bjj het 9e bat., de le It. F. W. Snithger bij het 10e bat., de 2e It. K. F. Collard, S. van Ilulstijn en H. Lam berts bij het 13e bat., de 2e It. J. J. Verbrugh; bij het 16e bat., de le It. W. C. van Deventer; bij het 17e bat., de kap. J. F. H. Janssen en de 2e It. S. G. Muller; bij het 4e dep. bat. (Padang), de le lts. P. P. J. Lignac en H. O. W. L. Kramer. Bij de esks. te Salatiga, de 2e lts. J. W. F. Ilerfkens, IT. ITeering en R. J. van Soelen; bij het 3e esk. te Batavia, de 2e It. B. Hendriks. Bij de le comp. te Batavia, de kap. P. C. van der Willigen bij do 9e comp. te Batavia, de 2e It. TI. U. S. Boerma; bij de 21e comp. te Banjoe Biroe, de le It. J. P. Munting.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 610