Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. OVERGEPL AATST. Generale Staf. Infanterie. Artillerie. Genie. 2 Bij de gew. int. in de le mil. afd. op Java te Batavia, de lelt.-kwm. H. A. Engeringh; bij het hosp. te Semarang, de kap.-kwm. T. Rinses. Bij het hosp. te Batavia, de off. v. gez. 2e kl. C. le Nobel; bij het hosp. te Semarang, de off. v. gez. 2e kl. H. Braat en P. Tours; bij het hosp. te Soerabaja, de off. v. gez. 2e ld. C. H. L. Baelde; bij het hosp. te Malang, de off. v. gez. 2e kl. S. Tilma; bij het hosp. te Padang, de off. v. gez. 2e kl. S. W. van Hettinga Tromp. Als chef van den gew. staf in de 3e mil. afd. op Java te Soerabaja, de kap. F. C. Granpré Moliere. Bij het 3e bat., de le It. P. C. M. A. Hoolboom; hij het 4e bat. (Djokdjokarta), de 2e It. Jhr. H. W. Storm van 's Gravezande bij het 9e bat., de 2e It. F. H. ter Meulen; bij het 12e bat., de le lts. A. Montagne en A. B. B. Jansen; bij het 13e bat., de maj. N. I. Stadlmair; bij het 14e bat., de kap. J. M. Ifenning en de le It. Y. L. J. Roijen; bij het 15e bat., de kap. W. S. Gruijter en do 2e It. R. J. A. Raedt van Oldenbarnevelt; bij het 17e bat., de kap. J. G. Meijjes en de le It. J. K. R. Doerr- leben bij het 18e bat., de maj. A. W. K. ter Beek; bij het le dep. bat., de kap. H. F. C. van Bijlevelt; bij het 2e dep. bat.,'de 2e its. A. W. A. de Koek van Leeuwen en J. C. H. Liefrink; bij het 4e dep. hat. (Padang), de le It. J. C. Holland bij het garn. bat. van Atjeh en O., de le lts. J. D. Grevinck, II. G. de Voogt, E. G. A. L. tor Haar en W. C. Keeser en de 2e lts. J. P. H. Bontenakel en J. J. Stolk; bij het garn. bat. van Sumatra's Oostkust, de le It. J. C. Baudoin en de 2e It. P. A. H. Heidens; bij het sub. kader te Batavia, de le lts. G. M. Bleckmann en J. II. Moolenburgh bij de inf.-schietschool als instructeur, de le It. C. Smith. Bij het mag. van oorlog te Kota Radja, de mag. mr. 3e kl. (2e lt.) T. Kundsen; bij de 5e comp. te Salatiga, de le It. K. A. Osten bij de 22e comp. van Atjeh en O., de 2e It. A. van der Plank; bij de 23e comp. te Batavia, de kap. J. L. Swart. Bij den gew. en plaats, geniedienst van Atjeh en O. te Kota Radja, de le It. C. Swartbol;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 611