Duitsche autoriteiten zouden van een andere opinie wezen. Men treft althans in het Duitsche reglement de volgende bewegingen aan Uebergang aus der geöffneten Batterie (afstand tusschen de stukken mïddeu op midden 20 pas) in die Zugkolonne (afstand stukken m. o. m. 5 pas, afstand tusschen monding kanonnen en hoofden voor- paarden 22 pas), d. i. met sectiën rechts of links; Uebergang aus der geschlossenen Batterie in die Zugkolonne, d. i. yoorwaartsche afmarsch op de rechter- of liukersectie door halve wendingen; aus der Zugkolonne in die geöffnete oder gesehlossene Batterie, durch Einschwenken iu die geöffnete Batterie, d. i. opmarsch zijdelings met sectiën, maar gedurende de beweging moeten de stukken der sectie hun onderlingen afstand wijzigendurch Aufmarsch in die ge sehlossene Batterie, als links (rechts) voorwaarts in bataille; durch Aufmarsch in die geöffnete Batterie, als de voorgaande opmarsch, maar de stukken moeten hier weder gedurende de beweging hun afstand nemen. Yoor deze beweging geldt o. a.: „Die übrigen Züge ziehen zich auf das Kommando ihrer FührerGeöffnet halblinks (halbrechts) (Gangart)! in die kommandirte Gangart nach der Seite des Aufmarsches heraus, öffnen gleichzeitig die Zwischenraume und rücken auf: Gerade aus! in die Linie". Hier o. a. moet de sectiecommandant zijne, wellicht galoppeerende stukken bij het openen en zijwaarts marcheeren controleeren, want op zijn commando: Gerade aus! moet zijn sectie met juiste afstanden voorwaarts marcheeren. Yoor de veronderstelling, dat mogelijk be doeld wordt, dat de stukken een voor een voorwaarts mogen gaan, is, bij de nauwgezette redactie van het Duitsche reglement, geen ruimte. De verschillende bewegingen gelden, door toepassing der algemeene commando's voor het tempo, het halt houden en het in batterij stellen, zoowel het breken en het formeeren der batterij als de af- en opmarschen tot de stelling in bataille of in batterij. Bij de laatstgenoemde beweging staat tevens uitdrukkelijk: „Dieser Auf marsch kann auch mit einem zugweisen Abprotzen verbunden werden." Het is niet zonder belang de noot aan te halen, die op de laatste drie bewegingen betrekking heeft: „Diese Uebergange können auch aus der aufgeschlossenen Zugkolonne erfolgen". Bovendien zijn bij alle bewegingen ook die van den, met de batterij exerceeren- 72

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 83