trekken van de Falémé. Den twaalfden dag, te rekenen vanaf den dag van vertrek van Diamou, zou zij zich dus bevinden op eenige kilometers afstand ten Oosten van Dianna, gereed om zich naar het Zuiden van dit dorp te begeven en de wegen aan deze zijde af te snijden. De le co lonne moest haar marsch zoodanig inrichten, dat zij denzelfden dag in de omstreken van Dianna zou aankomen, ten einde onder de muren zelf van de tata met de 2e colonne in voeling te komen. Den 12en December verlieten de beide colonnes hare kampe menten en begaven zij zich, de 1° naar Sénoudébou, de 2e naar Bon- tou (Falémé). De marschen van de le colonne hadden tot Sénoudébou plaats overeenkomstig het hierondervolgende tableau. Zij werden uitgevoerd langs de Falémé, door eene zeer houtrijke streek, waar de doornachtige hoornen den marsch zeer moeilijk maakten. D A T U M. Plaatsen van vertrek. Uren van vertrek. Etapeplaatsen. Lengte der etapes. 12 December. 13 14 Arondor Gangala Sileng 6 uur. 4 4 Gangala Sénoudébou 8 Kilometer. 31 1G De 2e colonne ondervond bij het doortrekken van Bombouk eenige moeilijkheden, te wijten aan de rotsachtige geaardheid van de streek. Zij verloor een man van de marine-infanterie. Hare marschen werden uitgevoerd overeenkomstig het hierondervolgende tableau. DATUMS. Plaatsen van vertrek. Uren van vertrek. Etapeplaatsen. Lengte der etapes. 12 December 13 14 15 1G 17 Diamou Tinké Guidigoko Sekokoto Koropoto Diangounté 6 uur 50 min. 5 uur 3 3 3 3 Guidigoko Sekokoto Koropoto Diangounté Bontou 8 KM. 20 27 16 27 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 90