n m 500 300 80 80 60 200 80 100 80 160 40 40 120 180 «i 1 1 - 2è 1 H ■1 2 24 10| Hl 14 15 194 19| -04 21! 24 - S3 - De spahis en de lfl sectio van de 8" compagnie tirailleurs vormen de 4B zijde en sluiten het carré. De chefs van troepen geven alle détail-instructiën aan hunne troepen, voor de verschillende formatiën vereiseht, daarbij vooral wijzende op da gedragregels door de verschillende onderdeelen te volgen en meer in het bijzonder voor de sectiën, die als zijdekking dienen, bij een aanval van den vijand. Order N°. 21. I. De le colonne verlaat in den morgen van den 18eu het bivouak van Sénoudébou om zich naar Dianna te begeven. II. Bij alle marschen richt men zich voor den afmarsch der verschil lende onderdeelen van de colonne naar het hierondervolgende tableau, waarin de tijdduren voor den afmarsch berekend zijn met een afstand van 4 KM. in 50 minuten marcheeren als basis. Onderdeelen der colonne- Lengte. in M. Tijdduur voor het voorbijtrek ken in min Tijd van vertrek na de eerste afdeeling in min. Sectie van de voorhoede Voorhoede 2e Sectie van de 3e compagnie 3e Sectie van de 3e compagnie Generale Staf. Marine-infanterie Sectie van 65 mM Sectie van 80 mM 2e Sectie van de 8° compagnie Munitie-colonne Ambulance Regimentstrein Achterhoede Administratietrein Tijd benoodigd voor het voorbijtrek ken der colonne 8* 9f N. B. Ieder onderdeel der colonne moet, om zijn vertrektijd van het beginpunt van den raarsch te weten, het uur van vertrek der spits van- de voorhoede vermeer deren met do achter dat onderdeel in de 4e kolom van bovenstaanden staat aangegeven minuten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 94