BOEKBEOORDEELING. Inhoud. Grünther von Bültzingslöwen, Ridder van de Militaire "Wil lemsorde 4e klasse bij de lie Expeditie tegen Atjeh, en Het officierskorps van Nederlandsch-Indisch Leger; door M. H. Yis, Ridder der Militaire "Willemsorde 4e klasse, gepensionneerd luitenant-kolonel der Infanterieblz. De militaire loopbaan ran Gerrit Jan ter Woord, Ridder derde klasse van de Militaire Willemsorde. Driemaal eervol vermeld. Oud-sergeant der Artillerie van het Ned.- Ind. leger; door J. P. D. Bruinsma, Majoor der Infanterie v. h. Ned.-Ind. Leger Handleiding voor het voeren der administratie bij korpsen en garnizoenen, samengesteld door B. W. C. G. Vries, le luitenant-kwartiermeester VARIA. Een eenvoudig middel om vrij nauwkeurig het Hoorden te vindenblz. Toestellen tot het werpen van dynamietboinmen Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Deserties Vereenigde Staten van Noord-Amerika. De nieuwe oorlogs vlooti De photographic bij manoeuvres De Sirene-granaatn Proeven met den luchtballen Godard Het wetsontwerp betreffende do uitbreiding van den Gene- ralen Staf van het Fransche leger.... Vragen van het examen voor de lie Afdeeling der Krijgs school, 1890 Hagelpatronen op hinderlaag Italiën Duitschlando Oostenrijk Hongarije Rusland Samenstelling der troepen in Egypte Artillerievuur op korte afstanden Papieren barakken Griekenland Het middel van Borneo om hot Hoorden te vinden Schijfinrichting Pander Maat Een vraagn Een verzoek Frankrijk Vei'bandpakjes Krijgsschool-examen 89, 290. 91. 94. 95. 96. 96. 97. 98. 98. 99. 99. 193. 199. 201, 385. 201, 294, 476, 202. 202, 295. 292. 292. 293. 294. 379. 330. 383. 384. 385. 564. 473. 474.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 9