Een kind uit een huwelijk. Twee kinderen uit een huwelijk. Drie kinderen uit een huwelijk. Vier kinderen uit een huwelijk. Een kind uit een huwelijk. 184 Van de 793 op 1 Januari 1892 aanwezige weduwen, vielen 289 in de termen van artikel 19 van het reglement, als: jongens, meisjes. 129 ieder voor 1 kind of te 48 81 64 n 71 2 kinderen V 71 46 82 45 71 7) 3 n 71 77 51 84 21 n 71 4 71 n n 42 42 20 n n 5 V 71 77 40 60 6 71 71 6 71 77 71 10 26 3 1) V 7 71 77 77 10 11 1 71 7) 9 71 71 71 3 6 Naarmate van het aantal kinderen uit een huwelijk bevonden zich onder de kinderen van hertrouwde weduwen: jongens, meisjes. Van Kapitein 1 3 9 lste Luitenant f; Van Majoor 2 0 4 Kapitein 4 lste Luitenant 0 6 Van Majoor 1 2 Kapitein 4 5 l8te Luitenant 3 1 3 Van lst0 Luitenant 2 2 Naarmate van het aantal kinderen uit een huwelijk, bevonden zich onder de weezen: jongens, meisjes. Van Luitenant-Kolonel 0 4 Majoor 0 6 Kapitein 5 11 late Luitenant 2 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 187