Na volledige invoering der reorganisatie zullen de veldbataljons gelegerd zijn als volgt: le Mil. afd. op Java. Weltevreden 9e en 10e bat». Meester-Cornelis. lle v Buitenzorg. 18e Hoogland der Preanger Regtn. 6e, 16eenhalf4e 2e Mil. afd. op Java. half— 1'6 bat». 1 0 2' en 7e half 4e half 8' Soerakarta. Kedong Kebo. Magelang. Djokjokarta. Samarang. Willem I. Banjoe Biroe. 3e Mil. afd. op Java. Soerabaia. 17e bat". bat,n. Sumatra's Westkust. Padang. Padang Pandjang. 3 comp". van het 15e Atjeh. 3e, 12e, 14e batn. en 1 compie. van het 15e bat". Commandementen. Thans. In de toekomst. 2194 2492 le. Mil. afd. Java 2351 5034 4197 4253 575 772 Sumatra's Westkust... 1287 1356 en zegt verder dat „Daaruit blijkt, dat, na de invoering der nieuwe formatie, de infanterie- bezetting in de 2e en 3e mil. afd. op Java en ter Sumatra's Westkust „slechts eene geringe vermeerdering in getalsterkte zal ondergaan, terwijl V 1 n 1 36 2e. 3e. v

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 197