205 Niets zouden wij liever wenschen dan dat deze hoop vervuld werd. Dat wij echter aan de mogelijkheid dier vervulling twijfelen en noodzakelijk twijfelen moetennu aan de Infanterie de onmisbare krach ten onthouden worden meenen wij onwederlegbaar te hebben aangetoond.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 208