208 d. voedingsmiddelen voor den soldaat en de „Truppenspeisungen". e. kookgereedschappen middelen tot reiniging van water; rj. uitrusting van den soldaat h. velduitrusting van den officier; i. literatuur, voordrachten, diversen. a Instrumenten, Steriliseer-en Desinfectie-toestellenVerband middelen. Chirurgische en orthopaedische instrumenten waren natuurlijk in grooten getale en in zeer groote volmaaktheid aanwezig, zjj boden echter weinig nieuws aan. Instrumenten voor electrisch onderzoek en electro- therapie waren eveneens in groote volkomenheid vertegenwoordigd. Zeer belangwekkend waren de sterilisatie- en desinfectie-apparaten. Voor groote hospitalen in Indië is de sterilisator voor snelle en zekere sterilisatie van verbandstoffen, vervaardigd door F. en M. Lauten- scklager, BerlinZiegelstrasse 24, zeer geschikt en van dezelfde firma het apparaat voor sterilisatie der instrumenten met kokende soda-oplossing volgens Dr. Schimmelbusch, apparaten voor het aseptisch bewaren van zijde en catgutdraad en de aseptische bewaarder van zeep en borstels, van von Bergmann. Zeer practisch en vooral uitstekend geschikt voor de kleinere hospi talen in Indië, waar eene kleine hoeveelheid geinfecteerd materiaal moet worden ontsmet, zjjn de „Darnpf desinfections-apparate" van Gebr. SchmidtWeimar. Uit ondervinding is het ons bekend, dat met de desinfectie van besmette goederen in hospitaleu, die in het bezit zijn van de groote desinfectietoestellen van De Jong en Overbeek de Meijer dikwijls gewacht moest worden, totdat de hoeveelheid groot genoeg was om het de kosten waard te achten de groote machine te gebruiken. Eene kleine practische, zooals die door Gebr- Schmidt wordt vervaardigd, mag o. i. in geen enkele kleine ziekeninrichting in N. I. ontbreken. Van de verbandmiddelen melden wij als practisch voor Indië bruik baar Dr. G. BreigeFs gipswattenverbanden. Gemakkelijk en vlug aan te leggen en af te nemen, veel minder zwaar en drukkend dan een gewoon gipsverband en zeer geschikt om in de eerste 24 uur na

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 211