213 Is het nu in Europa van gewicht, dat de vervoermiddelen voor den zieke en gewonde niet te zwaar zijn, om daardoor de krachten dei- dragers te spareu, in Indië is de grootst mogelijke lichtheid nog veel meer een eisch, dewijl de Inlandsche dragers zooveel minder sterk zijn dan degenen, die dat werk in Europa doen. Het gebrek aan Euro- peesche elementen in Indië nu maakt het bezigen van deze Inlandsche hulpkrachten voor het gewondenvervoer onvermijdelijk. Nu heeft de ondervinding op Atjeh geleerd, dat men niet ongestraft gemiddeld meer dan 20 KG. op den langen weg aan Inlandsche koelies te velde te dragen kan geven. Het spreekt wel van zelf, dat een Europeaan in een brancardhangmat Gwijnse (die ongeveer 10 KG. weegt) een vracht vormt, veel te zwaar voor twee Inlandsche dragers. Gevallen van grooten nood uitgezonderd moeten dan ook, voor het vervoer van een gewonden Europeaan, zij het dan ook in een brancardhangmat, vier koelies beschikbaar zijn, wil de man niet in slechter omstandig heden komen dan de verplegiugsartikelen, die te velde gedragen moeten worden. Mag men als eisch stellen, dat vier dragers voor één gewonde beschikbaar zijn, gevallen van overmacht uitgezonderd, dan zal ook een vermeerdering van gewicht door een zwaarder transportmiddel minder gevoeld worden, en moet men zich daarover heen zetten, wanneer dit in alle opzichten in het voordeel van den gewonde is. Gaan wij nu in het bijzonder na, wat er te Leipzig aan draagbaren was tentoongesteld, dan valt een keuze niet licht. Het meest bruikbaar komen ons zonder voorbehoud die voor, wel ke de Deutscli- Oesterreichische Xfannesmcinn röhren Werkecentral Bureau Berlin N. W. Pariser platz No. 6 in verschillende phasen van bewerking heeft tentoongesteld. Deze draagbaar bestaat uit 2 stalen of ijzeren buizen zonder naad, die de draagstokkeu van de baar vormen. Zij hebben eene middellijn van 3 a 31/2 cM. en een metaaldikte van 11/2 a 2 m.M. Aan hoofd en voeteinden zijn zij door dwarsbuizen van l1/2 a 2 cM. diameter verbonden, in het midden onder den zit van den gewonde, door een beweegbare uitge bogen buis; zij worden gesteund door 4 lichte, lage pooten. Een holle beugel van 11 /2 a 2 cM. middellijn is aan het midden der draagstokken boven de baar bevestigd en met zeildoek overtrokken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 216