217 en in de proef, genomen met erwtenworst, eveneens tijdens de 2e expe ditie tegen dat rijk. Ook het verstrekken van hard brood en sardines als voorraad bij den man vóór de operatiën tegen Indrapoerie in 1879 schijnt aan dergelijk streven te moeten worden toegeschreven, al schijnt daarmede in strijd te zijn, dat de troep tegelijkertijd voor 3 a 5 dagen vivres met ruim 800 koelies bij de le en 2e colonne met zich voerde, terwijl de soldaat voor den le" dag vau levensmiddelen voorzien kon geacht worden, en het niet te verwachten was, dat er niet reeds den volgenden dag opvoèr van aanvulling zou mogelijk zijn. In Europa hecht men, ook wegens speciaal Europeesche toestanden, meer gewicht aan de voeding bij den man, dan tot nog toe in Indië en dit heeft, aanleiding gegeven tot proeven met velerlei verduurzaamde levensmiddelen. De meeste dier levensmiddelen zijn overbekend, het nieuwste ter zake wordt gegeven in de Dauernahrung für Armee- bedarfvan Stabsarzt Dr. Lubbert en Corps Stabsapotheker Dr. Schneider, Dresden, Pulsnitzerstr, 12 II. Volgens de brochure bevat dit ration le. een voldoende voeding, wat samenstelling en massa betreft in de kleinste ruimte en van het geringste gewicht; 2e. kan het even goed met als zonder nadere bereiding genuttigd worden. Het blijft gedurende langen tijd goed van smaak en vrij van bederf, zoowel bij blootstelling aan lucht als aan warmte en wordt door zijn hoog vetgehalte niet door insekteu aangetast. Bij onderzoek naar de waarde van dit voedingsmiddel als „Dauer nahrung" zal het dus van gewicht zijn, het volgens deze gegevens te beschouwen. De brochure geeft aan, dat de samenstelling is 120 Gr. eiwit, 170 vet, 350 koolhydraten. Volgens de autoriteiten op dit gebied, Pettenkofer en Voit, moet de voeding van den volwassen man, wil zij op het voordeeligst samen gesteld zijn, respectievelijk van die stoffen bevatten in rust: 100, 50 en 400 Gr. p.d. bij gemiddelden arbeid: 118, 56 en 500 Gr. p.d. bij zwaar werk: 145, 100 en 447 Gr. p.d.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 220