258 Gewicht der affuit Idem met kanon Gewicht van het toebehooren Yuurhoogte Spoorbreedte Hoogte der raderen Elevatie Maten en gewichten. 420 KG. 685 1.05 M. 1.48 1.2 20° tot 5° 540 KG. 840 M. 8 1.05 1.48 1-2 20° tot 5° BesclirijTing van den voorwagen. Ue voorwagen wijkt van het gebruikelijke model hoofdzakelijk door de inwendige inrichting der voorwagenkist af De kist is in 11 vak ken verdeeldde bovenste 3 bevatten gereedschappende onderste en middelste 8 vakken bevatten ieder een patroondrager a 6 patronen, welke liggend op houten rakken getransporteerd worden. Als regel zal gelden, dat de projectielen niet stuksgewijze, maar bij volle patroondragers a 6 patronen worden aangevoerd. Maten en gewichten. Gewicht van den ledigen voor wagen Gewicht der uitrusting Aantal patronen Gewicht der munitie Gewicht van den voorwagen met munitie en uitrusting 504 KG. 37 48 210 751 Alzoo weegt het geheel uitgeruste stuk Kanon Affuit Yoorwagen 215 KG. 428 751 504 KG. 87 48 220 761 300 KG. 548 761 1609 KG. 1394 KG. Beschrijving der munitie. De projectielen zijn: le ringgranaten met schokbuizen, 2e granaat kartetsen met kamerlading en eene dubbel werkende buis van 11 seconden brandtijd en 3e kartetsen. 6cm lang 80 kalibers 6cm lang 38 kalibers 51 6em lang 30 kalibers 6cm lang 30 kalibers

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 261