264 Op middelbaren gevechtsafstand (2000 M.) bedragen de trefsnel- heden 269 en 290 M. 4°. Duurzaamheid en geschiktheid voor den oorlog van het ge- heele samenstel. Teu einde desvereischt een snelvuur met granaatkartetsen te kunnen geven, moet de bediening van het 6 cM. snellaad-veldkanou uit 5 kanonniers bestaan. Twee daarvan brengen de projectielen aan en geven de tempeering. De drie anderen zijn noodig bij het stuk zelf voor richten, laden en vuurgeven en tot bedieniog van het sluitstuk. De man die richt en vuurgeeft mag niet tevens belast worden met het sluitstuk. Het is daarom dat Krupp, ondanks veel tegenwer pingen, de voorkeur geeft aan de horizontale boven de verticale sluiting. De terugloop bedroeg bij het eerste schot hoogstens 2 dM daarna bestond geen terugloop meer, dank zij de ploeg der affuit. De munitie-aanvoer geschiedde bij snelvuur gemakkelijk bij 8 projectielen tegelijk. Krupp constateerde geenerlei storing in de bediening. 16 Februari 1893. Ludolph,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 267