266 Ik besloot dan ook, van daar naar Montecatini, een badplaats in Italië die mij aanbevolen was, te trekken en mij daar nogmaals onder behandeling te stellen. De geneesheeren daar vonden mij, na nauwkeurig onderzoek, nog steeds vrij ernstig lijdend aan de lever en lieten mij een flinke kuur maken, die 3 weken duurde. Niet alleen gedurende die kuur, maar ook daarna, dus nu reeds gedurende 6 maanden, gevoel ik mij bij voortduring uitstekend. Yan leverzwelling of koorts heb ik niets meer gemerkt en in alle opzichten geloof ik te Montecatini bijzonder veel baat gevonden te hebben. Daar nu deze badplaats buiten Italië bijna niet bekend is en juist voor de ziekten der spijsverteringsorganen, die in de tropen zooveel voorkomen en waaraan ook veel Italianen lijden, zoo heilzaam werkt, kan ik sommigen mijner kameraden wellicht eenig nut doen door hun nadere gegevens te verstrekken. Montecatini ligt in de provincie Lucca aan de spoorlijn Pisa- Pistoja in een lief dal nabij de uitloopers der Apenijuen. Het is van Genua per spoor in 6 uur te bereiken en ligt dus zeer gunstig voor hen, die uit Indië komende op laatstgenoemde plaats debarkeeren. Yan uit Montecatini bereikt men Florence binnen de 2 uren. Het plaatsje bestaat bijna uitsluitend uit hotels, gemeubileerde huizen voor badgasten, restaurants en badinrichtingen. Er zijn 25 bronnen, waarvan het water vrij belangrijke verschillen in samen stelling en temperatuur heeft en die dan ook naar den aard der ziekte aan de verschillende patiënten voorgeschreven worden, meestal voor het drinken des ochtends en voor het baden in den namiddag. Alle bronnen zijn zeer dicht bij elkaar gelegen op een oppervlakte van eenige K. M2. Jaarlijks komen er ongeveer 30.000 badgasten, grootendeels lijders aan lever-, maag- en darmkwalen en personendie van dergelijke ziekten te Montecatini vroeger genezen zijn, maar er nog van tijd tot tijd voor een week heentrekken, om een korte kuur te herhalen. Bijna allen zijn Italianenslechts enkele AmerikanenRussen en hoogst zelden een andere vreemdeling maakt gebruik van deze in het buitenland weinig bekende badp'aats, die overigens in Italië reeds sedert meerdere eeuwen een gevestigden naam heeft.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 269