267 Mij was de plaats zeer warm aanbevolen door den Heer de Yille- neuve, cud-resident, die er 3 jaren geleden geheel genezen was van een ernstige leverziekte, waarmede ZEd. uit Indië terugkeerde. Het seizoen duurt er van 1 Mei tot 31 October. Het begiu en het eind van het seizoen zijn te verkiezen, omdat het klimaat er dan zeer aangenaam is; in Juli en Augustus is het er zeer warm, maar er komen dan de meeste badgasten, zoodat er eenige amusementen zijn, die in de overige maanden ontbreken. Het leven is er uiterst rustig maar goed, zoowel wat woning als voeding betreft, terwijl het er goedkoop isbovendien duurt de kuur er kort. In al deze opzichten munt Montecatini ver uit boven Karlsbad, waar het leven echter vroolijker is. Yooral echter meende ik de aandacht op deze Italiaansche bad plaats te mogen vestigen, nu ik veel hoop heb, er afdoende genezing gevonden te hebben, die ik vergeefs gezocht heb te Karlsbad, al heb ik ook daar gedurende 3 kuren veel baat gevonden. Nadere inlichtingen zullen waarschijnlijk welwillend verstrekt worden door de doctoren CascianiVice-Direttore, en Fedeli, Yice-Ispettore, Bagni di Montecatini, provincia Lucca, Italia. De voornaamste gegevens omtrent de bronnen enz. zijn verzameld in kleine brochures, o a. in de Pransche en Engelsche taal, die mij indertijd op aanvraag werden toegezonden. Ben HaagDecember 1892. J. F. Breijer.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 270