281 s 8° Voor ieder der drie kalibers heeft het etablissement twee sluitstuk-con structies ontworpen en wel een schroef- en een automatisch werkend sluitstuk. Voor de toepassing van laatstgenoemde sluiting moet het achtereind van hot kanon op bijzondere wijs zijn geconstrueerd, om de zich op en neer bewegende sluitwig te ontvangen. De kanonnen van 11.5 en 12 cM. worden opgesteld op reculaftuiten op conischen voet of op middenpivotaffuiten; die van 15 cM. slechts op mid- denpivotaffuiten. Kardoes en projectiel zijn voor dit geschut tot een patroon verecnigd; de patroonhuls is van messing vervaardigd. De voornaamste data van het Maxim-Nordenfolt groot kaliber snelvuur- gesehut affuiten en ammunitie zijn in de volgende tabel saamgevat, Snelvuur kanons Maxim-Nordenfelt. 11.5 c.m. 12. c.m. l—i O* O 1 Kaliber m.m. 115 120 150 Totale lengte van het kanon V 4570 5400 6400 v v n v v kal. 40 45 42 Lengte van het getrokken gedeelte m.m. 3734 4884 5446 Aantal trekken 22 36 42 Spoed kal. 198-28 28 28 Gewicht van het kanon incl. sluitstuk k.g. 2644 2898 5237 sluitstuk 77 81.6 91 115 der affuit n 2338 2594 4760 van de besehermplaat V 500 500 1500 Grootste elevatie. 14° 14° 15° depressie 25° 25° Vuurhoogte (1) in.in. 1168 914 1050 Maximum reeul 7? 229 254 508 Gewicht van het projectiel k.g. 18.2 20.5 45.4 der patroonhuls D 4.5 4.3 9.9 der kruitlading (zwart kruit) Tl 9.0 11.35 22.6 der complete patroon 7) 31.7 36.15 77.9 Aauvangssnelheid in. 610 640 610 Vuursnolhcid (gedoeld vuur) per 14—16 18-20 10—12 (1) Hoogte vaa ilc tapas boveu liet opstelliugsvlak.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 284