RAPPORT TAN EEN BEZOEK AAN DE LEIPZIGER INTER NATIONALE TENTOONSTELLING VAN 1892. (Vervolg van blz. 221). Slot. Bij het doorgaand gebrek aan transportmiddelen, dat onze oorlogen in Indië kenmerkt, en meer kenmerken zal naarmate de zorg voor de verpleging van den gezonden en den zieken soldaat meer uitbrei ding aanneemt, schijnt het van het hoogste gewicht al die middelen aan te grijpen, die aan die transportmiddelen het grootst nuttige effect geven, of dezelfde uitkomsten met geringer krachtsinspanning kunnen bezorgen Uit dit oogpunt zijn de vier inzendingen, die wij nu zullen bespreken, te beschouwen. Zij zijn in twee groepen te rangschikken; tot de eerste zou men kunnen rekenen de „Theewürfel" van Riquet Co. te Leipzig en de Kaffeetabletten" van Geys Nikel te Würzburg. Het doel, dat hierbij op den voorgrond staat, is meer partij te trekken van de capaciteit der dragers. De verpakking van gemalen koffie en van thee is van dien aard, dat twee koelies of slechts 24, of slechts 26 KG. van deze genotmiddelen kunnen dragen door het groote volume, dat zij innemen. De draagkracht nu van twee koelies is gemiddeld bijna tweemaal zoo groot; had men de koffie en thee in sameugepersten vorm, dan zou men van het draagvermogen der koelies ten volle partij kunnen trekken. De samengeperste koffie en thee uit Europa aan te voeren in het land, waar zij worden voortgebracht, ware zeker onpractisch en duur. Het zou evenwel ongetwijfeld de moeite loonen beide artikelen te Batavia te doen samenpersen langs hydraulischen weg of met stoom. De voor expeditiën aan te houden voorraad zou men door consumptie in de garnizoenen nabij Batavia kunnen verbruiken, nadat hij lang genoeg is opgelegd om daarvoor in aanmerking te komen. Deze

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 306