307 konden doorstaan, gelooven wij dat er voldoende zekerheid bestaat voor de deugdelijkheid der overgebleven blikken. In zulke omstandig heden toch komen gebreken aan de sluiting zeker aan het licht. Zulk een observatie is bij leveringen voor het Nederlandsche leger voor geschreven, doch wordt, naar wij vernemen, voor de zendingen naar N. I. van geconserveerde levensmiddelen in blikken aan het Centraal Magazijn te Amsterdam niet toegepast. e. Kookgereedschappen. Nauw aansluitende aan de voeding van den troep zijn zeker de kooktoestellen. Onder deze zullen wel niet in geheel Indië in toepas sing kunnen komen, maar dan toch wel in streken, voorzien van goede wegen, zooals op Java en Sumatra's Westkust, de „Calefactor Feldkochapparat fur Armee-feldverpflegung" van S. Reinhold en R. Fissier te Celle, Hannover en de „fahr- und tragbarer Kochherd" van Stabsarzt Dr. Düms te Leipzig. De eerste bestaat uit een vrij grooten metalen ketel met kleinen vuurhaard op twee wielen, waarin het bereide eten gedurende verschei dene uren kan warm gehouden worden zonder vuur, het prospectus spreekt van 24 uur. Door een laag van weinig warmtegeleidende stof zijn de dubbele wanden gescheiden, en wordt dit doel bereikt Tevens kan in het voertuig gekookt worden. Gevuld met het eten voor een gansche Duitsche mobiele compagnie d.i. 250 L. spijs, weegt het toestel ongeveer 500 KG. Een draagbare inrichting van die soort is geschikt voor een hoeveelheid van 125 L. spijs. Voor Inlandsche draagkracht is dit toestel evenwel te zwaar. De kookhaard van Dr. Diims is bepaald met het oog op den ambulance-dienst ontworpen. Hij bestaat uit een draagbaar, waarin een metalen fornuisketel hangt in het eene gat; in het andere een cylindrische waterketel, met daarin passenden ketel voor de spijzen. Ledig weegt het geheel 100 EG.; het kan rusten op een licht gestel van twee wielen, zoodat één man het duwen kan. Doordien het eten door stoom van lage drukking en kokend water wordt gaar gekookt, kan het niet aanbranden; het water kan voor verscheidene spijzen na elkander dienen, en ook om er koffie of thee van te zetten, als

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 310