319 ieder militair met een eigen filter uitgerust is, zoodat hij overal, waar hij komt, onbevreesd voor opname van lagere organismen, waaronder ziektekiemen, kan drinken van het water, dat hij vindt. Ten le ware dit te duur; in de 2e plaats ware de man er te veel mede beladen, terwijl men met enkele grootere veldfilters in bijna alle gevallen voor den grooten troep volstaan kan. Het komt ons echter wel voor, dat ieder officier te velde voorzien moest zijn van een zakfilter van een der goed bevonden soorten. De kosten, die voor den mindere te hoog zijn, kan hij dragen en zeker zou zijn belang er door worden bevorderd, en zou hij hierin niet aan de banden behoeven te leggen, die aan den mindere moeten worden opgelegd om het arbeidsvermogen van de werkkrachten bij den troep te sparen. Zagen wij nu op de tentoonstelling wel de nieuwe verovering der industrie, het goedkoop vervaardigd aluminium-metaal vertegen woordigd, het was, behalve tot sieraad, slechts in een enkel geval verwerkt tot een nuttig verplegingsgereedschap. Wij bedoelen hier een zakfilter van Berkefeldt te Celle (verkleind model), waarvan de prijs nog niet opgegeven kon worden. Dergelijk instrument vernik keld kostte evenwel M. 25 15N. Ct. i Literatuur, Voordrachten, Diversen. Wat een groote teleurstelling op deze tentoonstelling mocht heeten, was de literatuur over de legerverplegingeen enkele blik op groep XV van den catalogus kan deze uitspraak bevestigen. Ook de hoop iets nieuws betreffende het conserveeren van levensmiddelen aan te treffen in de bibliotheek des Internationalen Kochkunstvereins te Leipzig werd teleurgesteld. Het nieuwste daarin aangetroffen werk dateerde reeds van 1879. Die conservirung der Lebensmittel, uitgave van Voigt te Weimar. De Wissenschaftliche Darlegung der in der Belgischen Armee gebrauchlichen Nahrungsmittel", inzending van 't Belgische ministerie van oorlog, wellicht niet van belang ontbloot, was moeielijk voor bestudeering vatbaar bij een tentoonstellingsbezoek. Niet aangetroffen werden de beide werkjes van den Oberst z/D

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 322