361 zetten met 4 staaldraden (heeft het voordeel zeer duurzaam en verplaatsbaar te zijn); 3°. eene brug met ijzeren voetstuk en leggers van ovale door snede (kan niet kantelenvorm der leggers makkelijk voor de hand) 4°. een stel ringen; 5°. een lederen paard voor het voltigeeren; 6°. twee voetplanken met een paar staanders voor het springen 7°. een paar touwen en een paar klimstokken; 8°. een vijftal dikke cocos-matten 9°. 10 fleuretten, 5 degens, 10 sabels en 10 geweren met inschui vende bajonetten 10°. 2 lederen en goed opgevulde borstlappen voor degen- en bajo- netschermen(voor den onderwijzer). 11°. 2 lederen borstlappen voor sabelschermen(voor den onderwijzer). 12°. 10 lichtere borstlappen of schermvesten voor de leerlingen 13°. 10 handschoenen voor degen-, 10 voor sabel-en bajonet- schermen, 10 armkappen, 10 degen- en 10 sabelmaskers (tevens voor bajonetvechten). Met deze gegevens kan men eenigszins uitrekenen hoe duur de oprichting eener scherm- en gymnastiekschool zou komen. Ik heb in mijne voorstellen tot verbetering van het schermonderricht slechts eenige hoofddenkbeelden aangegeven, want ging ik afdalen in de détails, dan zou er rekening gehouden moeten worden met den inwendigen dienst, bezwaren voortvloeiende uit de detacheering van onderofficieren, enz., die licht genoeg uit den weg te ruimen, doch moeilijk alle te voorzien zijn. Schermzalen. Als slot zij nog iets opgemerkt over de schermzalen en de wapenen. Eene schermzaal mag vooral niet donker en stoffig zijn, want dan wordt er alle lust tot beweging onmiddellijk in benomen. Licht en lucht moeten er vrij in kunnen toetreden, stof moet met zorg verwijderd worden. Ik herinner me nog goed het zaaltje van mijn leermeester, den heer Hesse; klein maar rein, een leêren zeil op den vloer tegen de stof, een paar eenvoudige met zwart leer bekleede banken tegen den muur, een plastron fixe tegen de deur, de wapenen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 364