9c Bataljon Infanterie. 369 Naam en voornamen. Rang bij vertrek der le expeditie. Mutatiën of tegenwoordige positie. Eichholtz, A. K. 2e luitenant. 1 Mei 1884 als kapitein te Meester-Cornelis over leden. Scheurer, F. W. A. II. idem. 15 Augustus 1885 als kapi tein gepensionneerd. Knoote, C. J. Meis, A. P. W van Schendel, C.G. II. F. Sepp, C. E. Iluijer, J. H. IJssel do Schepper, J. II. A De Steenhuijzen, C. Y. B Ontijd, H. K. Sievers, F. P Valkenhof!', 11. A. J. Vogelzang, J. majoor. kapitein, idem. kap. (gedetacheerd uit Nederland). kapitein, idem. idem. 1° luitenant. idem. idem. idem. 21 Maart 1875 met den rang van luit.-kolonel gepensionneerd. 26 April 1877 als majoor gopensionneerd. 1 Mei 1879 als luitenant kolonel gepensionneerd (sedert overleden). 2 Mei 1873 ten gevolge van bekomen wonden overleden. 7 Juli 1873 als kapitein gepensionneerd. 6 Juli 1889 als luitenant kolonel gepensionneerd. 13 Mei 1878 te Segli (Atjeh) overleden aan de gevolgen van bekomen wonden. 23 Januari 1875 als kapi tein uit het kwartier ver mist; vermoedelijk ver dronken. Luitenant- kolonel. 10 Maart 1884 als kapitein gepensionneerd. 14 April 1873 vóór Atjeh gesneuveld.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 372