373 1° Compagnie. 4C Compagnie. Vesting-Artillerie. Cavalerie- Naam en voornamen. Rang bij vertrek der le expeditie. Mutatiën of tegenwoordige positie. de Jongh, W. C. Nicpce, D. II. Reck, K. F. Wagener, J. II. Lugt, A. Zwager, C. J. Whitton, C. A. Ferié, II. K. E. Bijleveld, J. J. Tijl, W. C. kapitein. lc luitenant, idem. 1 Februari 1878 met den rang van luitenant-kolo nel gepensionneerd. 21 November 1878 als kapi tein gepensionneerd. 1 November 1889 als ma joor gepensionnneerd. kapitein. 2e luitenant. idem. 17 Maart 1892 als luitenant kolonel gepensionneerd. 27 April 1875 als 'lc luite nant op reis naar Neder land overleden. 10 Juli 1874 te Kota-RaJja ten gevolge van beko men wonden overleden. le luitenant. j 5 October 1880 als kapi tein gepensionneerd. ritmeester. 1° luitenant, idem. 1 Maart 1882 als luitenant- kolonel gepensionneerd. 9 December 1881 als rit meester gepensionneerd. 3 Maart 1874, aan boord van het ziekenschip Kos mopoliet II, ten gevolge van bekomen wonden overleden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 376