374 Korps Genietroepen Geneeskundige Dienst. Naam en voornamen. Rang bij vertrek der le expeditie. Mutatiën of tegenwoordige positie. Kielstra, B. B Broese van Groenou, H Booms, A. S. H. Staf. kapitein. Kerlen, J. G. Seibert, P. J. idem. le luit. (gedeta cheerd van de infanterie.) le luitenant. le luit. (gedeta cheerd van de infanterie.) 1 Februari 1884 als majoor gepensionneerd. 24 Pebruairi 1884 als majoor gepensionneerd. 4 Juli 1890 als luitenant kolonel gepensionneerd. Majoor. 6 October 1891 als luite nant-kolonel gepension neerd, met den titulairen rang van kolonel. Becking, B. E. J. H. Neeb, A. E. 't Hoofd, P. J. Deelken, C. H. E. dirig. officier van gez. le kl. officier van gez. 1° kl. idem. Theunissen, J. M. H. G. van der Stok, N. P. idem. idem. officier van gez. 2" kl. 19 April 1879 als kolonel, chef over den geneesk. dienst gepensionneerd. 13 Juni 1880 als dirig. offi cier van gez. 1° kl. met den rang van kolonel gepensionneerd. 13 Mei 1875 met den rang van dirig. off. van gez. 2e kl. gepensionneerd. 11 Maart 1883 als officier van gez. le kl. gepen sionneerd. 22 Maart 1874 te Soeka- Radja (Deli) overleden. 4 Augustus 1882 als offi cier van gez. I6 kl. ge pensionneerd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 377