Militaire Administratie. 375 Naam en voornamen. van Harden bergh, H. C J. T Vriesman, L. H. N. van Geelkerken, M. J. de Jong, W. E. Oosterkoff, W. J. Eitsema, M. L. Plasberg, H. Peij, D. L. Sorber, J. H. Eang bij vertrek der le expeditie. officier van gez. 2® kl. idem. idem. Hofstede, J. Muller, D. W. idem. idem. idem. militair apotheker 2® kl. idem 3e kl. paardenarts 3° kl. Mutatiën of tegenwoordige positie. 6 October 1883 als officier van gezondh. le kl. ge- pensionneerd. 30 Januari 1884 als dirig. off. van gezondh. 2e kl. te Soerabaja overleden. 4 Juli 1882 als officier van gez. le kl. gepen- sionneerd. 22 Maart 1883 als officier van gez. 1® kl. gepen- sionneerd. 8 Augustus 1890 als dirig. officier van gezondh. 1° kl. gepensionneerd. 5 Juli 1881 als officier van gez. le kl. op reis van Atjeh naar Batavia overleden. 21 Juni 1877 als apotheker le kl. gepensionneerd. 31 Juli 1878, j op l verzoek eervol uit Zr. Ms. dienst ontslagen. 16 December 1873 in het bi- vouak te Moesapi (Atjeh) overleden. onder-intendant 15 Mei 1880 als intendant 1® kl. (hoofd-intendant) gepensionneerd. 19 Mei 1881 als onder intendant 1® kl. gepen sionneerd. 1® kl. idem. 2® kl.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 378