376 Topographisclie Dienst. Barisan van Madura. Naam en voornamen. Rang bij vertrek der lc expeditie. Mutatiën of' tegenwoordige positie. Cortenbach, F. Plas, A. H. Swaan, W. C. van Hengel, J. P. M. Schotman, G. J. A. Jlartstoen, A. H. Winckel, A. E. Bedior dc Prairie, W. van den Steen van Om meren, A. F. L. G. II. 1° luit. kw. 2° luit. kw. idem. idem! idem. idem. P' luit. kw. idem. idem. 15 September 1880 als on der-intendant 2e kl. met den rang van onder-in tendant le kl. gepen- sionneerd. 2 April 1891 als majoor-in tendant gepensionneerd. 9 November 1879 als kapi tein kwartiermeester te Panteh Perak overleden. Majoor-intendant. Majoor-intendant. 8 October 1878 als lc lui tenant kwartiermeester gepensionneerd. 2 Juli 1887 als luitenant kolonel-intendant gepen sionneerd. Luitenant-kolonel-intendant. 9 November 1882 als ma joor-intendant gepen sionneerd. von Balluseck, F. kapitein der inf. brigadechef. Bruinsraa, J. F. D. 1° luitenant der inf. opnemer. de Roehomont, P. R 15 Maart 1876 met den rang van majoor gepension neerd (sedert overleden). Luitenant-kolonel comman dant der koloniale reserve in Nederland. Staf. luitenant-kolonel. 6 December 1880 als ko lonel gepensionneerd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 379