377 2« Compagnie. 3° Compagnie. 4e Compagnie. 5" Compagnie. 6e Compagnie. Recapitulatie. Naam en voornamen. Rang bij vertrek der le expeditie. Mutatiën of tegenwoordige positie. van Dugteren, A. J. E. Muller, O. II. J. Mekern, B. E. de Grijs', L. H. le luit.-adjudant. kapitein-instr. idem. 1 Compagnie. 1° luitenant.-instr. 1 Juni 1880 met den rang- van majoor gepension- neerd. 23 September 1881 als luite nant-kolonel gepension- neerd. 25 Maart 1880 als majoor gepensionneerd. 7 Februari 1881 als kapi tein gepensionneerd. von Ende, E. R. T. J. 1° luitenant.-instr. 15 Mei 1883 als kapitein te Tjilatjap overleden. van Lawick van Pabst, P2C luitenant.-instr. Majoor. Poth, W. N. 1° luitenant.-instr. 18 November 1885 als kapi tein gepensionneerd. de Frees .1le luitenant.-instr. 1 24 Maart 1874 te Sumanap overleden. Mahncke, G. A. J. lu luitenant.-instr. 27 Juli 1882 als kapitein gepensionneerd. Yan de 139 officieren der landmacht, die in April 1873 deelnamen aan de le expeditie tegen Atjeh, zijn:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 380