388 met de invoering van het rook*wakke buskruit wachten tot eindelijk een soort verkregen is, die volkomen aan alle eischen beantwoordt, dan is het zeer waarschijnlijk, dat het tegenwoordige geslacht dien dag met meer beleven zal. In elk geval zal de invoering van het genoemde kruit eene groote verbetering zijn, die niet mag afstuiien p e overweging, dat het volmaakte tot heden nog niet bereikt is. J. U. van Loon, le Luit. der Artillerie. Maand van waarneming. 1891 September. October November. December. 1892 Januari. Februari. Maart April Mei (1). Juni Juli September. October November. December. 1893 Januari februari. Nobelkruit. AanvaUgsnelheden. 502.1 515.7 534.4 529.3 533.3 533.5 525.4 533.9 529.5 536.1 546.0 552.6 554.5 548.9 548.6 544.6 511.9 527.1 5388 530.3 527.5 520.8 524.3 525.5 530.7 547.1 522.2 533.8 531.7 529.3 537.9 538.6 539.6 522.6 537.1 5526 479.8 485.5 I 483.2 493.7 j 480.6 479.8 I 483.2 477.1 472.9 472.2 473.0 471.1 480.2 474.5 473.1 470.7 469.3 480.6 479.4 482.4 482.2 475.8 472.9 472.5 473.4 470.9 457.7 472.0 479.5 473.7 474.1 De proeven met deze kruitsoorten zijn in Augustus 1892 gestaakt en alleen met het Walsroderkruit op beperkte schaal voortgezet. W ALSRODERKRUIT. Soerabaja. Salatiga. Tjilatjap. Soerabaja. Salatiga. Tjilatjap 0" Deze uitkomsten zijn meteen geweer, voor gasdrukmeting ingericht, verkregen De snelheden vallen bij een zoodanig geweer altijd iets lager uit.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 391