389 Maand van Aanvangt-nelherlen. Gasdrukken. I waarneming 1892 September 536.2 October (1).. 494.2 515.7 499.2 247 1336 1279 November. 512.8 515.2 517.6 December. 520.1 498.5 494.5 1893 Januari 487.3 484.4 483.4 idem (1). 480.2 471.0 469.4 1017 1011 983 Februari. 534.6 494.4 494.5 T R 0 I S D 0 R F K R U I T. Scerabaja. Saiatiga. Tjilatjap. Soerabaja. Salatiga. Tjilatjap. j (1) Deze uitkomsten zijn met een geweer, voor gasdrukmeting ingericht, verkregen. De snelheden vallen bij een zoodanig geweer altjjd iets lager uit.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 392