394 geweer met vizier 250 M. nog een bestrijkende baan tot 300 M. yoor knielende vijanden oplevert, terwijl de breedtespreiding bij ons geweer zelfs nog geringer is. Maar in Duitschland wordt de man opgeleid tot goed en oordeel kundig schutter, terwijl men er zich bij ons mede vergenoegt hem in den grooten hoop te kunnen laten mededoen 13 S.Y.), hem tot (willoos) werktuig in de hand des vuurleiders op te leiden 50 2® alinea Aanh.). Overgaande tot eene meer bijzondere beschouwing van onze schiet- regels, wil ik vooraf nog even wijzen op de m.i. verkeerde uitdrukking van „kopschijf", ook hier weer gebezigd. In 34 S. V. wordt onder d de kopschijf beschreven als een schijf van eene breedte en hoogte van 0.50 M. (waarvoorin de hoogte 0.10 M. voor grondstrook afgaat). Deze schijf stelt voor een man die in liggende houding vuurt. Yan dien man is zichtbaar hoofd, hals, schouders en een gedeelte der borst; de uitdrukking kopschijf is daarvoor dan toch wel minder juist en brengt den schutter, als hij een levenden man met het hoofd ergens over uit ziet kijken, vrijwel op een verkeerd spoor. De onder c beschreven schijf van 1.10 M., voorstellende een knielenden man, wordt figuurschijf genoemd. Krijgt de schutter dan in werkelijkheid nooit één figuur (een man) in staande houding tegenover zich? Waarom gebruiken wij die schijf dan niet bij onze oefeningen, gelijk vroeger de eenmansschijf; dat is toch ook een tactische schijf. Onder 2° schietregels wordt gezegd op één knielenden ofstaanden man tot op 175 M. Wat een aanzienlijk verschil van afstand met punt 1, die 25 M. en in de volgende wordt nog wel gezegd, dat uit deze regels volgt dat eene nauwkeurige schatting van den afstand niet vereischt wordt (en zeer ten rechte daar op de korte afstanden door de zeer gestrekte baan de niet al te groote schattingsfouten geneutraliseerd worden). De man mag hier wel goed oppassen en geen schattingsfout maken, want op 150 M. op de kopschijf moet hij het standvizier gebruiken maar op 175 M. mag hij dat niet meerdan moet hij klep op t voetstuk bezigenal is het doel ook drie en vier maal zoo hoog en even breed.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 397