521 TABEL II. - 7S-07 - Dl. I, 1893. 8TAAT Model (jaartal Stelsel Zwitserland 1869/81, Vetterli. Frankrijk 1878* Marine Kropatsohek. Zweden en Noorwegen 1881, Jarm»nn. f ei G So - *5 2 J- o 5 'ji 00 •3 S O W China 1884/86, Lee. Oostenrijk 1886, Mannlicher. 1.32 1.245 1.30 1.285 1.31 1.32 4.6 4.65 4.5 4.55 8.93 4.56 63 54 57 61 49 70 13 8 9 8 6 5 843 750 820 800 810 805 782 615 590 665 695 737 6.4 8.6 14 7.7 6.7 11.7 10.4 11 10.15 11 11 11 cone. cono. cono. oo no. oono. oono. 4 4 4 4 5 6 0.225 0.22 0.17 0.2 0.15 0.15 4.5 4.5 4.5 4.5 4.3 3.7 660 550 570 550 550 724 rechts links links rechts rechts rechts 225 M. 300 M. 200 M. 200 M. 100 yds. 200 X 1600 1800 1600 1600 1300 2300 X sabel t ogen dolk sabel steek dolk 560 560 330 635 365 380 56 76 78 78.8 76 74 30.4 43.8 41.2 42.8 40 42.5 38 59.2 61 60 58 58.3 4 5.25 4.75 5 5 5 ^ardloo^ hardl. hardl. lood hardl. hardl. 20.3 25 24.8 25 24.3 24 Papier Papier Papier Papier Papier uitw. wasprop vetprop wasprop uitw. wasprop 22 »/..86 8 0.239 0.263 0.306 0.263 0.25 0.252 408 430 425 432 347 380 360 347 2800 2900 3000 8 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 8 10 11 11 11 11 11 12 26 27 27 37 36 45 Geweer lengte zonder baj. M gewicht id. KGr Aantal onderdeelen Aantal patr. magazijn Lengte loop mM vizierlijn Hoogte korrel b/d. loop Kaliber Trekken profiel id. aantal id. diepte mM. id. breedte Spoed Richting trekken Vizier laagste stand id. hpogste Bajonet vorm id. gewioht z. scheede. Lengte patroon mM. Gewicht id. Gr. Lengte huls Lading Kogel gewicht.. Ornhuls 1 Vetting Ladingsquotient Metaai belasting 1 mM. Aanv. snelh. V 25 M Mc«x. bestr. ruimte vizierl. 1.8M. G rootste schoots verheid. Aantal bewegingen enkel meer ladl"« Normale vuur- suelheid Gerichte scho»( ten per minuu.J meerlad'ng Snelvuur 2 minuten enkel

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 524