522 IIe. Hoofdstuk. Theoretisch overzicht. Het spreekt van zelf dat toen de techniek een groote vlucht nam, de theorie met nog grootere stappen voorwaarts ging. In 't kort zullen wij even nagaan het verloop en het verband der ballistische grootheden. Daar alle eigenschappen uit de grondformule voor de kogelbaan zijn afgeleid, zullen wij die even in het geheugen terug roepen, door haar af te leiden. De lijn waar onder het projec tiel de ziel verlaat als as der abcissen aannemende, dan vormt die lijn OX Mi W met de horizontale as die door het midden van de monding gaat OXi de elevatiehoek, dien wij a noemen. Bij scheefhoekige assen is voor eenig punt, x vt en y 1/2 gP. Nu is PMi y MMi MP xtg 2 gt2. OM vt, OMi x OM cos vt cos waaruit voor y dan is deze waarde gesubsistueerd xtg a y =x tg lijking dient voor de baan in 't luchtledige. Om de horizontale worpsverheid te berekenen stellen wij y o en OW x iv dan is 9 x2 welke verge- O w tg v. wfg ci Otg a 9 2v2 cos2 ci 9 ivg sin a X 2v2 cos a -Xi cos 22 cos 2 ol 2 V2COS2cc 2v2 COS 2Cl IV1 2V2COS 2a

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 525