J. M. Ente van Gils. 581 3 - Wordt vervolgd). «6 *~s WAPEN. Wyze van laden. Munitie en Ontstekings middel. Tempo's voor 't laden. Afgegeven per minuut. 'erichte schoten. in verhouding der repeteerge weren 1891. kogel en kruit op de 1630 Musket voor kruit los. pan. 12 0.02 11000 of 1/1000 1700 V uursteengeweer id. patroon. id. 12 0.10 1200 „1 /200 1830 Percussie id. id. id. slaghoedje. 8 1.5 1: 13.33 1/13 1850 Zündnadel id. achter Eenheidspatr. inde patroon. 7 5 1:4 „1/5 1870 Enkellader id. id. id. 4 7 1: 2.857 7/20 id. id. id. id. 3 8 1:2.5 8/20 M Repeteergeweer. id. id. id. 2 11 1: 1.818 11/20 1885 id. id. id. id. 2 15 1:1.834 15/20. 1891 id. id. id. id. 2 20 1636 Slag by Kissingen, Zwoedsche Musketiers, 1G38 Wittonmcrgcn, Musketiers van den Hertog van Weimar deden 8 schoten in 8 uur.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 534