BIUTATIËN BIJ HET OFFICIERSKORPS VAN HET NED.-INDISCH LEGER GEDURENDE DE MAAND JANUARI 1893. BENOEMD. Infanterie. Bevorderd. Genie. Infanterie. Artillerie. Genie. Geneeskundige Dienst. Tot commandant der 2e mil. afd. op Java, de Generaal-majoor P. P. H. van Ham. Tot Generaal-majoor, de kolonels C. Deijkerhoff en P. P. H. van Ham; tot kolonel, de lt. kol. A. H. van de Pol. Tot le lt., de 2e It. W. H. H. Schadee. GEPLAATST. Bij het 11e bat., de 2e lt. K. G. R. Joosten; bij het 14e bat., de maj. G. W. Beeger; bij het 17e bat., de 2e lt. H. Bakker; bij het 18e bat., de kap. D. A. Okhuijzen; bij het garn. bat. van Palembang, de 2e lt. H. W. Roebij; bij het garn. bat. van de Zuider en Ooster afd. v. Borneo, de le lt. G. H. de Wilde; bij het garn. bat. van Amboina en Ternate, do 2e It. J. L. Doerrleben. Bij de le eomp. te Batavia, de le It. II. C. Kronouer; bij de 13e comp. te Batavia, de 2e lt. H. L. F. Yanger. Bij den gew. en plaats, geniedienst in de 2e mil. afd. op Java te Ma- gelang, de 2e lt. H. Engers; bij dien te Malang, de 2e It. P. J. J. A. Geesink bij dien te Bandjermasin, de 2e It. L. II van 't Sant. Bij den gesv. en plaats, geneesk. dienst in de 2e mil. afd. op Java, hosp. te Semarang, de off. v. gez, 2e kl. P. W. Striening en H. Huizinga; bij het hosp. te Magelang, de off. v. gez. 2e kl. R. Hugos; bij het hosp. te Palembang, de off. v. gez. 2e kl. L. Yisser.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 572