OVERGEPLAATST. Gewestel. en Plaatse! Staven. Infanterie. A rtillerie. Genie. Militaire Administratie. Als plaatsel. commandant te Semarang, de lt.-ko! B. C. vandeSande. Bp het 2e bat., de kap. C. W. van Suchtelen; bp het 3e bat., de le It. H. H. von Santen; bp het 5e bat., de kap. J. M. J. L. du Bois en de le It. J. M. van den Ende; bp het fe'e bat., de le It. Jhr. H. G. van Haeften; bp het 9e bat., de le It. L. J. L. de Moulin; ^TetTT12y bat., de le lts. J. P. Linck, F. W. J. Kuijpers en de 2e It. <J. JN. H. Lauweriks; bij het 15e bat., de le It. J. Utzmann; bp het le dep. bat., de le It. H. J. L. A. F. Steup; bij het 2e dep. batde le lt.-adj. H. G. van Diermen; bij het 4e dep. bat. te Padang, de kap. E. P. J. Geluk; bij het subsistenten kader te Batavia, de kap. P. C. van Galen, de le lts. F. A. Lucher en K. W. van Gelder; bjj het garn. bat. van Sumatra's Westkust te Padang, de le lt.-adj. E. P. van Thiel; detachement te Taroentoeng, de kap. H. A. L. Wichers, detachement Fort van de Capellen, de le It. J. M. van den Ende; bp het garn. bat. van Amboina en Ternate, de 2e It. J. van Leijden bij het garn. bat. van de Zuider- en Oosterafd. v. Borneo, de kap. i->. Aubié; bij het garn. bat. van Sumatra's Oostkust, de kap. A. Visser en de 2e It. G. J. Timmer; bij het strafdetachement te Ngawi, de le It. A. W. A. de Koek van Leeuwen bij den topographischen dienst, le opnemingsbrigade, de le It. H. Jacobs. Bij de le corap. te Batavia, de kap. H. W. A. S. Loke en de le It. A. F. Geill bij de 4e comp. te Kota Radja, de le It. J. B. Doijer; bp de 14e comp. te Padang, de 2e It. R. J. H. Vree en A. C. W. Janssen bp de 20e comp. te Makasser, de kap. J. P. van Velthuijsen; bij de 22e comp. te Kota Radja, de kap. H. N. Kuijpers en de 2e. lt. A. C. W. Janssen. Bij den gew. en plaats, geniedienst van Atjeh en O. te Kota Radja, de le It. W. H. M. Schadee bij dien van Padang, de le lt. F. Raaijmaakers. Bij de gew. int. in de le mil. afd. op Java te Batavia, de kap.-kwm. O. Broeksma en de 2e lt.-kwm. H. W. Hermans; bij dien van Padang, de le lt.-kwm. W. P. Kraal; bp den raad van adm. van het 9e bat., de 2e lt.-kwm. F. Brouwer; bij dien van het 2e dep. bat., de le It. P. L. van de Kasteele.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 577