4 Artillerie. Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. GEDETACHEERD. Infanterie. Cavalerie. Staf' van Let Leger. Infanterie. Geneeskundige Dienst. Twee jaren verlof naar Europa, wegens 12 jaar onafgebroken dienst, aan den kap. C. Schippers. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kap.-kwm. C. Yosmaer Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap.-int. N. J. van den Bent. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den mil. apoth. Ie kl. J. Douwes; Twee jaren verlof naar Europa, wegens 12 jaren onafgebroken dienst, aan den off. v. gez. Ie kl. A. A. Gersen Twee maanden buitenl. verlof, buiten bezwaar van den lande, wegens dringende redenen, aan den mil. apoth. Ie kl. J. J. P. van Wisseling. Bij het Leger in Nederland, de kap. N. C. van Ileurn; bij 'de Normaal Schietschool te 's Hage, de kap. P. A. van der Haas en de le It. A. W. Cremer. Bij het Wapen der Cavalerie in Nederland, de le It. A. B. J. W. Posno. ONTSLAGEN. Op verzoek, eervol, onder dankbetuiging voor de langdurige diensten aan den lande bewezen, en met behoud van recht op pensioen, de Luitenant Generaal T. J. A. Van Zijll de Jong. Op verzoek, eervol, wegens volbrachten diensttijd, en met behoud van recht op pensioen, de kolonel M. A. du Croo de majoor L. van der Hout, de kap. J. H. A. W. Schultze, M, Boon, P. C. van Galen en P. Corver. Op verzoek, ter zake van lichaamsgebreken, en met behoud van recht op pensioen, de off. v. gez. le kl. V. Köbler; Op verzoek, eervol wegens volbrachten diensttijd, en met behoud van recht op pensioen, de Dir. off. v. gez. 2e kl. M. L. Cannegieter.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 583