MUTATIÊN BIJ HET OFFICIERSKORPS VAN HET NED.-INDISCH LEGER GEDURENDE de MAAND APRIL 1893. benoemd. Geneeskundige dienst. bevorderd. Infanterie. g ES" SAY" H.S.ighem 0. Wie,.»», Geneeskundige dienst. geplaatst. Infanterie. Cavalerie. Tot off. v. gez. 2e kl., de heer (arts.) S. F. W. van Hasselt. tot'lt°k'oL,ede maj''H. W. s'ehener en C. H. Rie.z; F W J de Beiier H. F. T. van Blokland en W. Hamers t er J le lt de 2e It. Jhr. J. C. C. Sandberg, T. P M. P. Berkeljon, H. L. Bense' C. J. van Kakum, P. van der Molen en J. A. Kohier. Militaire Administratie. Tot kap. kwm, de le It. kwm. A. G. Kempees. Tot dir -off' y. gez. le kl, de dir.-off. v. gez. 2e kl J. PL. Fischer 5 tot dk-"off v gez- 2e kl./de off. v. gez. le kl. N. L. Holwerda. Bij het le bat, de kap J.Franken hii het 4e bat. te Djokdiakarta, de 2e lt. GA.*, eeem, tol le bat. te Willem I, <1. m.j. TL O. Wtllem. en de kap. F. F. L. van Driel bij het 8e bat, de kap. B. L. Hagedoorn itVg.S »»l*0Pel.t,%~ hmet, de 2e W. H. Ilozendaal. Bij het Mangkoe Negarasche legioen te Soerakarta, de ritm. F. D. E. A. J. M. Rudolph; u Jhr 0. Druijvesteijn en de bij de escadrons te Salatiga, de le lt. ünr. 2e It. Jhr. H. H. W. Rengers Hora Siccama.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 584