3 Cavalerie. Artillerie. Militaire Administratie. Geneeskundige dienst. Opgedragen. INGETROKKEN. Infanterie. by het garnz. bat. van A mboina en Ternate, de It.kol. W. P. Stutterheim; by het korps Marechaussee, de 2e It. J. J. Romswinckel5 bij het Milit. Huis van Arrest, de le It. H. F. J. Rudolph. Bij de eseadrons te Salatiga, de ritm. C. Walraven; bij het 3e escadron te Batavia, de le It. C. G. Daniels. Bij den A. C. W. te Soerabaja, als onderconstructeur, de le It. Th G P. A. Boom. a *nt- 'n **e mi'it. afd. op Java te Soerabaja, de kap.int. A. A. G. Harting; bij die van Atjeh en onderh. te Kota Radja, als kap.intendant, de kap- kwm. G. de Yoogt; bij die van Celebes, Ivlenado en Timor te Makasser, de kap.int. G. L. van der Waart van Gulik; hij het garnz. te Mr. Cornelis, de le It.kwm. G. G. Lion; by het garnz. te Makasser, de le It.kwm. P. M. van Hoijcop ten Ilam; bp do gew. int. van Atjeh en onderh. te Kota Radja, de le lt kwm J. Kuijk. By den gewestel. en plaatsel. geneesk. dienst in de le mil. afd. op Java te Mr. Cornells, de off. van gez. le kl. J. Haga; by dien in de 2e mil. afd. op Java te Semarang, de off. van gez. 2e kl. ,9.' 9lonk en te Oenarang, de off. van gez. le kl. J. M. H. van Dorssen by dien van Sumtr. Westkust te Padang Pandjang, de off. van gez. le kl. Waszak, en te Padang, de off. v. gez. le kl. J. A. B. Masthoff; by dien van Palembang te Paleinbang, de off. van gez. le kl. W. J. van llaeften en te Lahat de off. van gez. le kl. J. C. Huijsman; bij het hospitaal te Padang Pandjang, de off. van gez. le kl. W. F V. Sterk; by het garnz. te Pakangdjene, de off. van gez. 2e kl. P. A. T. Maier bij het garnz. te Soerabaja, de paard.arts. 2e kl. R. A. Plemper van Balen; r bij het garnz. te Kota Radja, de paard.arts. 2e kl. J. van de Yelde. GESTELD. Genie. Op non-activiteit, wegens overcompleet in zijn rang, de maj. J. G C Plantinga. Om zich in commissie naar Nederland te begeven, aan den milit. apoth. 2e kl. J. Haak. De overplaatsing bij het straf det. te Ngawi, van den le It. J. K. R„ Doerleben.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 586