Genie. Militaire Administratie. Geneeskundige dienst. OVERGEPLAATST Departement van Oorlog. Infanterie. Cavalerie. Bij den gew. en plaats, geuiedienst van Celebes. Menado en Timor, de kap. M. C. van Rouveroij van Nieuwaal. Hij den raad van adm. van het sub. kad. te Batavia, de le lt. kwra. G. W. Keijzer. Bij den gew. en plaats, geneesk. dienst van Sum. Westkust, te Padang, de off. v. gez. le kl. D. Wafelbakker bij dien in de 2e mil. afd. op Java te Semarang, de off. v. gez. 2e kl. Dr. S. F. W. van Hasselt. Bij de 111 afd. (Hoofdbureau der artillerie), de kap. H. W. A S. Loke. Bij het le bat., de 2e It. J. Willems bij het 3e bat., de kap. A. Bogaert en de le It.-adj. H. F. de Moulin; bij het 7e bat., de kap. A. J. van Geelen bij het 9e bat., de kap. M. E. J. van den Bossche en de 2e lts. K. F. E. Gerth van Wijle en W. van der Meer; bij het 10e bat., de kap. F. W. G. Merz bij het 12e bat., de le It. G. E. Spirlet en de 2e lts. P. F. M. Dammers en G. F. A. Briët bij het 13e bat., de kap. P. J. Brandenburg; bij het 14e bat., de le lts. Jhr. H. W. Storm van 's Gravesande en J. J. le Roy bij het 16e bat., de kap. W. Hamerster; bij het le dep. bat., de It.-kol. H. H. Rink en de kap. F. L. Nix; bij het 3e dep. bat., de kap. W. P. A. Brocx bij het sub. kad. te Batavia, de maj. G. B. Hooyer; bij het sub. kad. te Padang, de le lts. K. C. W. le Clerq de Cour celles, L. G. van der Haas en K. W. van Gelder; bij het garn. bat. in de 2e mil. afd. op Java, de kap. C. W. van Suchte- len en de le It. J. F. C. van Meurs bij het garn. bat. van Sumatra's Westkust, de 2e It. C. G. Meerburg; bij het garn. bat. van Atjeh en ondh., de kap. A. Picard, de le lt.-adj. D. J„ Ruitenbach, de le It. H. J. L. Muskeijn en de 2e It. H. G. van Buuren; bij het garn. bat. van Celebes, Menado en Timor, de kap. A. E. Kamerman bij het korps-maréchaussee, de 2e lt. F. J. Kroezen; bij het korps pupillen, de le lt. D. A. de Voogt. Bij de eskadrons te Salatiga, de le lt. C. W. van Haaff; bij het L. H. 4e eskadron te Soerabaja, de le lt. W. Groeneveld.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 591