MUTATIËN BIJ HET OFFICIERSKORPS VAN HET NED.-INDISCH LEGER GEDURENDE DE MAAND JUNI 1893. BENOEMD. Gewestel. en Plaatsel. staven. Militaire Administratie. BEVORDERD. Infanterie. Cavalerie Artillerie. Militaire Administratie. Geneeskundige dienst. GEPLAATST. Infanterie. Tot nülit. comdt van de W. Af<U van Borneo, de maj. H. Krull. Tot 2e lt.-kwm., de sergeant G. Ferguson. Tot maj., de kap. A. A. van Blommenstein tot kap., de le lts. M. M. F. Luppes, K. R. L. Koene en B. P. van Thiel tot le lt., de 2e lts. J. F. Wenz, H. G. van Buuren en W. A. E, H. Canter Visser. Tot le lt., de 2e It. B. Hendriks. Tot kap., de le lts. H. C. Kronouer en F. W. A. Neeteson. Tot le lt.-kwm. de 2e lt.-kwm. C. Anten. Tot dir. off. v. gez. 2e kl., de off. v. gez. le kl. P. A. Platteeuw. Bij het 2e bat., de 2e It. J. A. Jansen; bij het 9e bat., de maj. P. Van Lawick van Pabst; bij het 10e bat., de 2e It. J. D. H. Beckeringh; bij het lie bat., de le lt. P. Baron Van Lewe van Middelstum en de 2e lt. J. Van der Weijden; bij het le dep. bat., de kap. W. De Beijer en de 2e It. H. C. van der Pant; bij het garnz. bat. van Sumatra's Oostkust, de kap. J. P. Pieters Graafland.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 594