Artillerie. Gen ie. Militaire Administratie. Geneeskundige Dienst. GESTELD. Infanterie. Militaire Administratie. Bij de le comp., de kap. P. C. van der Willigen en de 2e It. A. van den Bovenkamp; bij de 3e comp., de 2e It. G. M. Scherer; bij de 10e comp., de kap. Jhr. A. P. M. H. von Pelser Berensberg; bij de 12e comp., de le It. J. C. W. Smits; bjj de 13e comp., de le It. H. G. J. Smits; bij de 15e comp., de le It. J. P. Kreischer bij de 18e comp., de le It. J. F. Baerveldt; bij de 21e comp., de kap. W. Collard bij de 23e comp., de kap. W. J. Giel. Bij den gewest, en plaatsel. geniedienst van S. O. K., de kap. M. C. Fauel bij het korps genietroepen te Malang, de kap. J. C. C. Peereboom' Bij de gew. int. in de le mil. afd. op Java te Batavia, de kap.-kwm. T. j. Muller; bij die in de 3e mil.afd. op Java te Soerabaja, de kap.-kwm. A. G. Kempees bij die van S. O. K. te Medan, de le It.-kwm. F. G. Jese; bjj het garnz. te Medan, de le lt.-kwm. J. van der Linden; bij het korps magazijnmeesters, als magaz. le kl. (kapitein) de kapts. kwm. A. D. De Bergh en J. C. P. K. Wilderink. Bij den gew. en plaats, geneesk. dienst in de le mil. afd. op Java te Batavia, de off. v. gez. 2e kl. G. Hoffer; bij dien in de 3e mil. afd. op Java te Soerabaja, de dir off. v. gez. 2e kl. P. Schijff; bij dien van Atjeh en onderh. te Kota Radja, de off. v. gez. le kl. P. A. Platteeuw en de off. v. gez. 2e kl. C. Le Nobel; bij dien van Benkoelen, de off. v. gez. 2e kl. N. Muuk; bij het hospt. te Semarang, de mil. apt. 2e kl. A. Groothoff; bij het hospt. te Soerabaja, de mil. apt. le kl. S. Jacobs; bij het hospt. te Malang, de mil. apt. 2e kl. D. Raven bij het hospt. te Padang, de mil. apt. le kl. J. A. M. Bressier; bjj het hospt. te Kota Radja, de mil. apt. 2e kl. H. Duursma; bjj het hospt. te Palembang, de mil. apt. 2e kl. L. Yan Rees; bjj het garnz. te Buitenzorg, de off. v. gez. 2e kl. P. J. Diephuis; bij het garnz. te Siboga, de off. v. gez. 2e kl. J. H. Anschutz bjj het garuz. te Pajja Combo, de off. v. gez. 2e kl. C. H. Hille bjj het garnz. te Bonthain, de off. v. gez. 2e kl. A. de Jong. Op nonactiviteit, wegens ziekte, de 2e It. C. W. Mahn. Op nonactiviteit, op verzoek, de 2e lt.-kwm. C. J, M. Bovens.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 596