Geneeskundige dienst. Overleden. op verzoek, wegens volbrachten diensttijd, eervol en met behoud vau recht op pensioen, en onder toekenning van den titulairen rang van It. kol., de maj. G. B. Hooijer Op verzoek, eervol, de le lt. gedetach. bij de kol. reserve, H. J. Berg huis van Woortman; Op verzoek, wegens volbrachten diensttijd, eervol en met behoud van recht op pensioen, de lt. kol. A. Voorsluijs van Elk en de kap. D. «T. A. E. De Brauw. Op verzoek, ter zake van lichaamsgebreken, eervol en onder toeken ning van pensioen, de off. v. gez. le kl. A. Faassen, N. C. J. Rahder en de off. v. gez. 2e kl. Dr. C. Grebe de Haan. De le lt. inf>®. W. A. Tromp.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 598