69 „belang, omdat men veel zaken niet persoonlijk kan nagaan en daarin „geheel op dat personeel moet kunnen vertrouwen. „Het is daarom dan ook zaak te zorgen, dat wanneer de geschikte „personen gevonden zijn, deze ook zooveel mogelijk aan dien dienst „te binden, door het toekennen van eenige voorrechten boven hunne „kameraden of toelagen (zooals dit o. a. in Italië geschiedt) zoodat „de menschen een krachtigen prikkel hebben, om te zorgen dat zij „hunne betrekking niet verliezen. „Nu zegt het voorschrift wel, dat eene plaatsing bij de postduiven „als eene gunst wordt beschouwd, maar zoolang die nergens anders „uit blijkt dan uit deze phrase, zal het bedieningspersoneel die gunst „weinig beseffen". L. A. Bakhuis. (Slot volgt).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 72